– есть – больше – <br>современная польская поэзия #1

– есть – больше –
современная польская поэзия #1

Поэт, переводчик, художник. Родился в 1968 году в Свиднице (Нижняя Силезия, Польша). Авторская страница: https://tompierzchala.wordpress.com/. Живёт во Львове.

Анна Матысяк / Anna Matysiak

спуск

у эскалатора под кожей намасленные сердца,
и чувствуешь это под стопами, и ещё стальные зубы.
только то, что под рукой, движется с нами, остальное остаётся.
ежедневно я близко, ближе к этому трансу,
нашёптаной без слов истории о чёрных котлах и поршнях.
телефон в кармане вдруг спрашивает меня, хочу ли я
отключить роуминг.

zjazd

ruchome schody mają pod skórą naoliwione serca,
i czujesz to pod stopami, i jeszcze stalowe zęby.
tylko to, co pod ręką, sunie z nami, reszta zostaje.
codziennie jestem blisko, bliżej tego transu,
szeptanej bez słów historii o czarnych kotłach i tłokach.
telefon w kieszeni pyta mnie nagle, czy chcę
wyłączyć roaming.

Цезарий Домарус / Cezary Domarus

Остальное

надписи на стенах приводят к выводам прошлых лет
«мои слова всегда будут означать одно и то же»
«я хотел предложить тебе мир»
либо
«улыбка выведет тебя из тени»

удивительное качество краски —
бури и дожди невероятно беспомощны

ищем возможности в каждом переулке
они дают пищу за открытия плеч
немного больше
за работу бёдер

Reszta

napisy na murach prowadzą do wniosków sprzed lat
«moje słowa zawsze będą znaczyć to samo»
«chciałem ofiarować ci świat»
lub

«uśmiech wyprowadzi cię z cienia»
zdumiewająca jakość farby —

burze i deszcze nieziemsko bezradne
szukamy szans w każdym zaułku
jedzenie dają za odkrycie ramion
nieco więcej
za pracę ud

Повторный уход

наконец, видим карусель на барже —
корпус зарылся в берег
ржавчина ползёт к солнцу

у чёртова колеса, на высоте
посвистывает во втулке
скрытый механизм

это ветер, да
вот тот высокий, сильнейший
ветер

Powtórne odejście

wreszcie widzimy karuzelę na barce —
kadłub zarył w brzeg
rdza wije się w kierunku słońca

przy diabelskim kole, na wysokości
popiskuje w tulei
ukryty mechanizm

to wiatr, tak
to ten wyżej silniejszy
wiatr

Паулина Пидзик / Paulina Pidzik

(птенцы)

помнишь сестра как пытались спасти заболевших птенцов?
давали им имена тепло кафельной печи чувствительность ладони
клали в рот тысячелистник и крапиву

умирали но мы никогда не видели их холодных тел
хоронил их отец
возле могил котят старой собаки и кур которым ястребы вырвали души

знаешь где это место?
отец молчит о нём

там закончатся наши истории

(pisklęta)

pamiętasz siostro jak próbowałyśmy ocalić chore pisklęta?
dawałyśmy im imiona ciepło kaflowego pieca czułość dłoni
wkładałyśmy w usta krwawnik i pokrzywy

umierały ale nigdy nie widziałyśmy ich zimnych ciał
chował je ojciec
obok grobów kociąt starego psa i kur którym jastrzębie wyrwały dusze

wiesz gdzie jest to miejsce?
ojciec milczy o nim

tam skończą się nasze historie

Зофья Балдыга / Zofia Bałdyga

* * *

Мы все на обследовании. Только некоторые отмечают:
— дети, зачатые от поцелуя, будут любить меньше.
Вещи портятся и танцуют. Заполняют пространство
тем своим умиранием в полном свете, в лучах.

* * *

Wszyscy jesteśmy na obserwacji. Tylko niektórzy notują:
— dzieci poczęte od pocałunku będą kochać mniej.
Rzeczy psują się i tańczą. Wypełniają przestrzeń
tym swoim umieraniem w pełnym świetle, w promieniach.

Войцех Вильчик / Wojciech Wilczyk

Иллюстрация Ольги Туркиной

(No ideas but in things?)

утром
скворцы обсели деревья в саду
лязгающим облаком

   (решение важных вопросов
   всегда требует точности
   и организации)

они только что десантировали очередной
эскадрон смерти

который осел перед домом
и выклёвывает из травы
спящих комаров

(No ideas but in things?)

nad ranem
szpaki obsiadły drzewa w sadzie
jazgoczącą chmurą

   (rozwiązanie istotnych kwestii
   zawsze wymaga precyzji
   i organizacji)

właśnie desantowały kolejny
szwadron śmierci

który osiadł przed domem
i wyłuskuje z trawy
śpiące komary

Танго

специалистка по Хайдеггеру (Studien
über Hysterie тоже как пять своих пальцев)
ведёт школу танго в нерабочее время

Tango

specjalistka od Heideggera (Studien
über Hysterie także w małym palcu)
prowadzi po godzinach szkołę tanga

Анна Адамович / Anna Adamowicz

думай, или нет, не думай

нужно в конце концов собраться и спросить себя, что такое
человек, и ответить себе, что человек — глубокий
пруд или нет, плитка пруда, или нет, плитка
к пруду, мелкая и потрескавшаяся. сквозь трещины стебель травы
высовывает однодольную голову, хотя и не имеет понятия ни о теории биосинтеза
ни о креационизме, ни о микрокосмосе, ни о рудиментарных
конечностях боа-констрикторов — то есть больше человек, чем люди
стиснутые, как чёрные муравьи, долбившие пещеры внутри своих
голов, стёсывая ногти вместе с пальцами —

— есть — больше —

myśl, albo nie, nie myśl

trzeba w końcu wziąć się w garść i zapytać siebie, czym jest
człowiek, i samemu sobie odpowiedzieć, że człowiek to głęboka
sadzawka, albo nie, płytka sadzawka, albo nie, płytka
chodnikowa, mała i popękana. spomiędzy pęknięć źdźbło trawy
wychyla jednoliścienną głowę i choć nie ma pojęcia o teorii biosyntezy
ani o kreacjonizmie, ani o mikrokosmosie, ani o szczątkowych
kończynach boa dusicieli, to jest bardziej człowiekiem niż ludzie
stłoczeni jak czarne mrówki, drążący groty wewnątrz własnych
głów, obcinający paznokcie razem z palcami —

— jest — bardziej —

Об авторах:

Анна Матысяк (р. 1967) — поэтесса. Автор книг «Чуствительность букв» (Czułość liter), «Жеребёнок Гераклита» (Źrebię Heraklita) и «Столько неизвестных рыб» (Tyle nieznanych ryb). Основатель и владелец издательства Convivo.

Цезарий Домарус (р. 1966) — поэт, прозаик. Автор книг стихов «Строфы» (Zwrotki), «карго, фрахт» (cargo, fracht), прозы «Предания. О переживании языка» (Podania. O doświadczaniu językа). Живёт в Варшаве.

Паулина Пидзик (р. 1986) — поэтесса, юрист, аспирантка. Фотографирует. Пытается творить нежность. Автор поэтической книги «(вход в лес)» ((wejście w las)). Живёт в Кракове.

Зофья Балдыга (р. 1987) — поэтесса, переводчица современной чешской и словацкой поэзии. Автор книг стихов «Паспарту» (Passe-partout), «Всогласные» (Współgłoski) и «Кто купит настолько маленькие страны» (Kto kupi tak małe kraje). Живёт в Праге.

Войцех Вильчик (р. 1961) — поэт, фотограф, куратор, арткритик. Автор книг Eternit и «Реализм» (Realizm). Живёт и работает в Кракове.

Анна Адамович (р. 1993) — лаборант-диагностик, поэтесса. Автор книг «Нутро» (Wątpia) и «Анималия» (Animalia) (2019). Живёт во Вроцлаве.

Смотрите также
Поезія Білорусі / Поэзия Беларуси
Бартош Попадьяк
Анна Агнiч (1952–2019)