інтерпретація ні

інтерпретація ні

Поет, письменник, видавець. Народився у 1990 р. у Москві. Навчався у Літературному інституті ім. А. М. Горького та на факультеті історії релігії РДГУ. Керівник проекту «Ангедонія» (видавництво АСТ) і куратор відділу літературу Snob.ru. Публікувався у журналах «Воздух», «НЛО», Новый мир», «Зеркало», «Носорог», «Сноб» тощо, на порталах post(non)fiction, L5, Stenograme, etc, Colta.ru. Автор книжок «Нежность к мертвым» (2015) і «Маннелинг в цепях» (2018). Фіналіст премії Андрія Бєлого та Премії Аркадія Драгомощенка.

Cantica Coelestis

                            a. i.

навіть темні води сіберії відмовлять у нересті моїм слабким зубам
пускати їх під хвилерізом темні товщі і відмовлять мені в сиквелі також
і коли перезапуск франшизи ці кат-сцени виріжуть першими
вітром жаги сміливості до стін фабрики чи заводу чи

і потім м’які шрами темні води й вони тобі обіцяли сховати минуле від почвар
їхні імена в розрізах коли плинне техно мовкне для макса ріхтера
коли кожен своїх мертвяків і вододіли і синтез білкової тканини
сховати від тих хто поглядом яскріє погляд блакитнуватого минулого

отче відверни очі піонерські зірки вогні над мостом «Мост» сяє під снігопадом
в нашому особливому місці непристойно-виразистий монтаж під ксав’є долана
вітер прополоскує замкові шпарини і сонні капіляри ресьорчу
пиши мені і я тобі писатиму коли макса ріхтера змінить плином простих
        незаповнених днів

ці дні винятково поміж митей поміж зубів що шматкує комір сорочки
не заповнюються ткацькою метушнею фабрики
і я можу на це чекати
поки міст прополоскує кроква

Cantica Coelestis

                            a. i.

даже темные воды сиберии откажут в нересте моим слабым зубам
пускать их под волнорезом темные толщи и откажут мне в сиквеле тоже
и когда перезапуск франшизы эти катсцены вырежут первыми
ветром желания смелости до стен фабрики или завода или

и потом мягкие шрамы темные воды и они тебе обещали спрятать прошлое от чудовищ
их имена в разрезах когда плавное техно смолкает для макса рихтера
когда каждый своих мертвецов и водоразделы и синтез белковой ткани
спрятать от тех кто взглядом искрит взгляд голубоватого прошлого

отче отведи глаза пионерские звезды огни над мостом «Мост» сияет под снегопадом
в нашем особом месте неприлично-смачный монтаж под ксавье долана
ветер промывает замочные скважины и сонные капилляры ресерча
пиши мне и я тебе буду когда макса рихтера сменит течением простых незаполненных дней

эти дни исключительно между мгновений между зубов раздирающих ворот сорочки
не заполняются ткацким движением фабрики
и я могу ждать этого
пока мост промывает стропила

Переклала з російської Марта Мохнацька

*

тобто ти мусиш писати про становище світу і себе в ньому
про рибалок котрих мертві тягнуть на дно несплачені кредити обов’язку
про сузір’я великого пса чумацьким шляхом вкладаючи історію йому під хвіст без змазки каламутне пасльонове сяйво наркотичного нападу лірики

намагаючись вгадати імена тих хто направив снаряд шукати боїнг і тих хто віддає накази плутатися у розкладах таких сильних почуттів що легше висікати іскри крізь виголені скроні ніж відкладати постріл у виправдання за суміжні теми дому що вростають в бульвар барикадною і барикадам які від’єднують людство тобто вигадувати історії щоб цементувати націю

пасльонові чумацький світанок над Багдад наш над Багдад ваш ким би він не був далеко від мене
кидаючи срібне благословення королю в алюмінієвій діадемі смутку цинкова мати пеленає рідким залізом новонародженого в уламках дотиків сибірської трансмагістралі біомолекулярна кухня й сира оленина що викликає в тебе нудоту від спотвореної покровки в бік темних навколоплідних вод мітохондріальної єви що мусить відновити справедливість колись-там для чогось-там
одна з порушених (з добрим наміром) обіцянок

тобто розповідати про відмерлі тканини на згині ліктя сироти і могутнього чоловіка зігнутого енурезом посеред алеппо

в такому завихренні безглуздого сірого піску, так далеко від дому, що тобі нічого не залишається, окрім кутатися в пухнасті зрадливі котячі тіла, намагатися заховатися від злиднів у суперечливій фантазії про хвилеподібний вибух, що змиває твою матерію з широкої стегнової кістки, що перекручує твій попіл і попіл тварин які сплять поруч, і радіоактивні вітання від друзів які поспішають на допомогу

розповідати власну історію так серйозно, ніби про зґвалтовану дочку французького різника роздмухуючи дешеву короткометражку у повний метр всовуючи камеру в її гумову піхву і записуючи як у неї вводять війська, — можливо їхні сумнівні небайдужі обриси могли би ввести війська у твою квартиру, щоб пообіцяти інакший розвиток цієї історії — або все-таки не менш сумнівний вибух —- можливо хтось із них відшукав би твої сумнівні обриси у пухнастому перистому попелі

зцілено енурез чарівним сріблом

або про пасльонові паростки фурункулів уздовж хребта про які не приємно говорити і сором за не надто респектабельні розміри або воскову обручку із застиглими всередині лобковими вошами великих закоханих — чиї слова ніколи не долітали до росії, не сягали твого вікна і не поспішали тобі на допомогу — такі ж далекі від тебе як багдад обриси друзів і навіть можливість вибуху

*

то есть ты должен писать про положение мира и себя в нем
про рыбачащих которых мертвые тащат на дно неуплаченные кредиты обязательства
про созвездие большой собаки млечным путем укладывая историю ей под хвост без смазки пасленовое мутное сияние наркотического приступа лирики

пытаться угадать имена отправляющих снаряд в поисках боинга и тех кто отдает приказы путаться в своих раскладах таких сильных чувств что легче высекать искры сквозь выбритые виски чем откладывать выстрел в оправдание за смежные темы дома прирастающие к бульвару баррикадной и баррикадам отсоединяющим человечество то есть придумывать истории чтобы цементировать нацию

пасленовые млечный рассвет над Багдад наш над Багдад ваш кем бы он ни был вдали от меня
роняющий серебряное благословение королю в алюминиевой диадеме печали цинковая мать пеленающая жидким железом новорожденного в обломках соприкосновений сибирской трансмагистрали биомолекулярная кухня и сырая оленина вызывающая твою тошноту от обезображенной покровки в сторону темных околоплодных вод митохондриальной евы которая должна будет восстановить справедливость когда-нибудь для чего-нибудь
одно из нарушенных (в благих целях) обещаний

то есть рассказывать об отмерших тканях на локтевом сгибе сироты и могучем мужчине сгибающемся от энуреза посреди алеппо

в таком завихрении нелепого серого песка, в такой дали от дома, что тебе ничего не останется, кроме как кутаться в пушистые предающие кошачьи тела, пытаться спрятаться от нищеты в противоречивой фантазии о волнообразном взрыве, смывающем твою материю с широкой бедренной кости, скручивающем твой пепел с пеплом спящих рядом животных, и радиоактивный привет от друзей что спешат на помощь

рассказывать свою историю с такой серьезностью, как про изнасилованную дочь французского мясника раздувая дешевую короткометражку в полный метр засовывая камеру в ее резиновое влагалище и записывая как в нее вводят войска, — может быть их зыбкие небезразличные очертания могли бы ввести войска в твою квартиру, чтобы пообещать иное развитие этой истории — или все же не менее зыбкий взрыв —- может быть кто-то из них отыскал бы твои зыбкие очертания в пушистом перистом пепле

энурез излеченный волшебным серебром

или о пасленовой поросли фурункулов вдоль позвоночника о которой не принято говорить и стеснении за не слишком респектабельные размеры или обручальное кольцо из воска с застывшими внутри лобковыми вшами великих возлюбленных — чьи слова никогда не долетали россии, не достигали твоего окна и не спешили к тебе на помощь — такие же далекие от тебя как багдад очертания друзей и даже возможность взрыва

Переклала з російської Дарина Гладун

Ілюстрація Ольги Туркіної

*

найнудніший злам приморського горизонту втопленого в розтраті дорогоцінного часу
поряд із тими хто більш грамотно проводить життя і грає в пісок і надлишок подій
море схоже на відчуття неправильно розставлених пріоритетів і тривалих упереджень
ad nauseam очікування до комариного полудня а потім до самого вечора і потім знову

ad nauseam стосунків які затягнуті для резюме
щоб восени на більш високомаржинальні стосунки і потім гірські лижі
а потім скрип підйомника та м’язовий пошук і холодне повітря що перекриває
хибний шлях роздумів

повернення додому
речі залишені в безладному застосуванні не за призначенням
новина про чоловіка що розірвав анальний отвір пляшкою ehrmann (яка в цьому сезоні на 25% більша за попередньої ціни)
новина про лісову пожежу яка може статися
а може й не статися але якщо так то Росія згорить ущент

можливо чорний дим відшукає твої дзеркала і твої тріщини щоб заховати їх від чужих очей
сиве волосся (якого в цьому сезоні на 25% більше за попереднього серцевого навантаження)
згорають за температури в кілька разів більшої ніж витримує твоє життя

квитанція з податкової яка хоче 1250 рублів за твою схильність до апатії

за доступ до водосховищ і скляних перегородок за якими мерехтлива мішанина асоціальних капіталів

знову відправники своїх зізнань у коханні легким натиском ідуть нахуй
порятунок пам’яті від травми, якої немає,
інтерпретація пам’яті
інтерпретація травми
інтерпретація ні
––––ні для чого іншого не залишаючи часу

*

наискучнейший излом приморского горизонта утопленного в растрате драгоценного времени
рядом с более грамотно проводящими жизнь и играющими в песок и избыток событий
море похожее на ощущение неправильно расставленных приоритетов и долгих предрассудков
ad nauseam ожидания до комариного полдня а потом до самого вечера и потом опять

ad nauseam отношений которые затянуты для резюме
чтобы по осени на более высокомаржинальные отношения и потом горные лыжи
а потом скрип подъемника и мышечный поиск и холодный воздух перекрывающий
ложный путь размышлений

возвращение домой
вещи оставлены в беспорядочном применении не по назначению
новость о мужчине разорвавшем анальное отверстие бутылочкой ehrmann (которая в этом сезоне на 25% больше при прежней цене)
новость о лесном пожаре который может случиться
а может и не случиться но если да то Россия сгорит дотла

возможно черный дым отыщет твои зеркала и твои трещины чтобы спрятать их от чужих глаз
седые волосы (которых в этом сезоне на 25% больше при прежней сердечной нагрузке)
сгорают при температуре в несколько раз больше чем выдержит твоя жизнь

квитанция из налоговой которая хочет 1250 рублей за твою склонность к апатии

за доступ к водохранилищам и стеклянным перегородкам за которыми мерцающая взвесь асоциальных капиталов

снова направившие свои признания в любви легким нажатием идут нахуй
спасение памяти от травмы, которой нет,
интерпретация памяти
интерпретация травмы
интерпретация нет
–––– ни для чего другого не оставляя времени

Переклав з російської Лесик Панасюк

Про перекладачів:

Поетка, перформерка, перекладачка, дослідниця. Народилася в 1993 році в м. Хмельницький (Україна). Аспірантка Інституту літератури НАН України (досліджує феномен сучасного поетичного перформансу). Авторка книг віршів «Рубати дерево» (2017) та «ІЗ ТІНІ КРАСИВИХ ЧЕРВОНИХ ХЛОПЧИКІВ» (2020). Вірші перекладені сімома мовами. Учасниця мистецького об’єднання IDetity Project и феміністичної перекладацької майстерні. Лауреатка премій «Коронація слова», «Смолоскип», міжнародної українсько-німецької премії ім. О. Гончара та ін. Перекладає українською мовою сучасних авторів з англійської, російської та білоруської мов. Окремими книжками в співавторстві вийшли поетична збірка Вальжини Морт і антологія «Бум-Бам-Літ». Живе у Бучі.

Поет, перекладач. Народилась у 1994 році у смт Гусятин. Вірші та переклади публікувалися в інтернет-виданні «Літцентр», поетичному «Листку», в журналі «Контекст» тощо. Одна з перекладачів збірника Дмiтра Кузьміна «Ковдри не передбаченi». Учасник фестивалів «Книжковий арсенал», «Львівський форум видавців» тощо. Живе у Львові.

Поет, перекладач, дизайнер і перформер. Автор трьох поетичних збірок. Окремими книжками вірші виходили в перекладах російською та румунською. Перекладає українською сучасних авторів із російської, білоруської, англійської та польської мов: книжками вийшли твори Дмітрія Кузьміна, Артьома Вєрлє та Вальжини Морт. Вірші перекладені одинадцятьма мовами, друкувалися в українській
та закордонній періодиці. Живе в Бучі.

Смотрите также
Бартош Попадьяк
Сергей Жадан