простір у снігопаді

простір у снігопаді

Поет, есеїст, перекладач. Народився в 1949 році у селі Негурень (Молдова). Дебютував книгою віршів «Крило на світлі» (1976). Видав у видавництвах Молдови та Румунії близько 80 книг різних жанрів. Його книги вийшли в перекладах українською, російською, французькою, болгарською, сербською та татарською мовами. Окремі твори друкувалися в перекладах в українській періодичній пресі.

Перекладач, упорядник і видавець творів класиків російської поезії (В. Хлєбніков, В. Маяковський, М. Цветаєва, О. Мандельштам та ін.). Переклав румунською і випустив антології «Український авангард» і «Панорама української авангардної поезії». Живе у Кишиневі (Молдова).

Ти і майбутнє

Інколи
здається наче тиснуть на груди
і закрадається думка що це так тисне майбутнє
щоб стримати тебе на місці
щоб затримати тебе бодай трохи
чи навіть посунути на крок-другий назад

майбутнє
яке знає вочевидь як сумно буде в ньому
майбутнє
тому й хоче тебе притримати наскільки це можливо
дати трохи часу там
де тобі все ж трохи краще
ніж буде завтра…

Tu și viitorul

Uneori
parcă ai fi apăsat în piept
și presupui că astfel te apasă viitorul
pentru a te ține pe loc
pentru a te întârzia oarecât
sau chiar de a te împinge un pas-doi îndărăt

viitorul
care bineînțeles știe ce trist îți va fi în el
viitorul
și vrea să te cruțe cât de cât
să te mai ție ceva timp
unde îți este ceva mai bine totuși
decât îți va fi mâine…

Для Батьківщини

Ой, скільки ж зробили ми для Батьківщини!
Одні померли,
інші просто не народилася.

Pentru Patrie

Ah, câte am făcut noi pentru Patrie!
Unii au murit,
alții pur și simplu nu s-au născut.

Важко дихаючи

біжиш назустріч собі
назустріч іншим
що більше старієш
то швидше біжиш
швидше швидше
аж
чути десь позаду важке дихання
синкоповане у кілька слів:
— Пригальмуй… Більше не можу…

Думаєш собі що схоже це
на важке дихання
смерті…

Але
це лише ілюзія не більше
насправді біжить кістлява попереду
час від часу зупиняється
і чекає на тебе…

Gâfâind din greu

alergi spre tine
spre alţii
cu cât îmbătrâneşti mai mult
cu atât alergi mai iute
mai iute mai iute
încât
deja auzi la spatele tău un gâfâit
sincopat în câteva cuvinte:
– Mai încet… Nu mai pot…

Şi-ţi spui că pare a fi
pare a gâfâi
moartea…

Dar
nu e decât iluzia că ar fi ea
cea care de fapt aleargă înaintea ta
din vreme în vreme oprindu-se
aşteptându-te…

Радянське громадянство

Навіть сьогодні
дехто хотів би бути радянською людиною.
Але СРСР більше немає
здох.

Тож російські посольства
почали надавати радянське громадянство
посмертно.

Cetăţenie sovietică

Şi astăzi
unii ar dori să fie oameni sovietici.
Însă URSS nu mai e
a murit.

Astfel că ambasadele Rusiei
au început să acorde cetăţenie sovietică
post-mortem.

Стратегічна висота

…боровся щоб узяти стратегічну висоту Х

урешті
підняв прапор на вершині взятої висоти

ратище
а згодом полотнище твоєї перемоги обсипали
комахи

так буває
коли встромлюєш прапор у мурашник…

тепер чекаєш на великий вітер
якийсь буревій
що змете
це комашине полчище
зі знамена…

Înălţimea strategică

…tu luptai pentru cucerirea înălţimii strategice X

în fine
ai înfipt steagul în vârful înălţimii cucerite

băţul
apoi pânza stindardului victoriei tale au fost împânzite
de furnici

asta e
dacă înfigi steagul într-un muşuroi…

acum aştepţi marele vânt
vreo furtună care
să spulbere
noianul furnicile
de pe steag…

Простір у снігопаді

І
Сніжить
і наче Бог щось наповнює
сенсом.

ІІ
Сніжить.
Ми не разом.

Були б ми разом
на землю
під ноги перехожих
падало б менше снігу.

ІІІ
…а перед лікарнею
сніг не падає
не йде
а
здається кинутим як
прапор переможених.

ІV
…а сніговики розпластавшись на землі
прибрали пози
що роблять їх схожими на
якихось в’язнів
котрих повалили коли ті намагалися
втекти…

Звідки?
Куди?…

Spațiu în ninsoare

I
Ninge
și parcă Dumnezeu umple cu sens
ceva.

II
Ninge.
Noi nu suntem împreună.

De-am fi împreună
pe pământ
sub picioarele trecătorilor
ar cădea mai puțină zăpadă.

III
…Iar în fața spitalului
zăpada nu ninge
nu cade
ci
pare aruncată precum
drapelul învinșilor.

IV
…Iar oamenii de zăpadă întinși la pământ
stau în poziții care
te-ar duce cu gândul că ei
niște prizonieri
au fost doborâți pe când alergau
să evadeze…

De unde?
Încotro?..

Янар Даг

                Вугару Новрузову

Легкий схил пагорба. Внизу —
полум’я що виривається з-під землі.

У ранковому світлі
на пагорбі — антрацит грудоподібних ворон.

Спускаємося
проходимо повз пасіку.
Навіть якщо є німб
ще не значить що святий
просто бортник із ореолом бджіл над головою.
Виглядає монументально. Видовищно.

Спускаємося. Буде важче піднятися знову
бо ж серед нас
уже є поети короновані
коронографією. Можна сказати
пурпуровою каліграфією артерій зі стентами
із шунтуваннями. Тож нам часом
треба робити зупинки.

Спускаємося.
Але кортить знову піднятися бо гріє думка що
у Країні Вогню
навіть птах Фенікс виринає
воскресає
із попелу
із полум’я, неначе
повертається із теплої батьківщини міту
про молодість без старості
та життя без смерті.

Yanar Dağ

                Lui Vugar Novruzov

Panta ușor domoală. Jos –
flăcări răzbind din pământ.

În lumina dimineții
pe pantă – antracitul corbilor bolovănoși.

Coborâm
trecând pe lângă o prisacă.
Chiar de are nimb
sigur că nu e un sfânt
apicultorul cu aură de albine peste frunte.
Dar arată monumental. Pictural.

Coborâm. Va fi mai greu de urcat
mai ales că printre noi
sunt și poeți deja încoronați
de coronografie. Într-un fel
de purpuria caligrafie a arterelor cu stenturi
cu bypassuri. Și deci
sunt necesare popasuri.

Coborâm.
Încurajator pentru urcare gândul că
în Țara Focului
însăși pasărea Phoenix reapare
renăscătoare
din scrum
din flacără, ca și cum
ar reveni din patria caldă a mitului
cu tinerețe fără bătrânețe
și viață fără de moarte.

Переклав з румунської Лесик Панасюк

Поет, перекладач, дизайнер і перформер. Автор трьох поетичних збірок. Окремими книжками вірші виходили в перекладах російською та румунською. Перекладає українською сучасних авторів із російської, білоруської, англійської та польської мов: книжками вийшли твори Дмітрія Кузьміна, Артьома Вєрлє та Вальжини Морт. Вірші перекладені одинадцятьма мовами, друкувалися в українській
та закордонній періодиці. Живе в Бучі.

Дивіться також
Гали-Дана Зингер
Поезія Білорусі / Поэзия Беларуси